fbpx

אירוע חריג בתאונת עבודה

הפסיקה קובעת כי אירוע חריג הוא אירוע מפתיע, אירוע לא שגרתי אשר גרם באופן ישיר לנזק גופני או נפשי לרבות שבץ מוחי ואירוע לב.

הפסיקה אף קובעת כי מתח תמידי במקום העבודה אינו גורם לאירועחריג ולכן יש לאתר אירוע חריג הגורם לסטרס.

אירוע חריג הוא מושג עובדתי ומשפטי אשר קיומו נדרש בתביעות נפגעי עבודה ונפגעי איבה.

אז מהו למעשה אירוע חריג?

עובדים המצויים בסטרס תמידי במקום העבודה על דרך השגרה תביעתם ברוב המקרים, המוסד לביטוח לאומי ידחה את תביעתם  ללא שום דרך לתיקון הדחיה.

זו טעות שעושים הרבה עובדים ואף עורכי דין לא מנוסים, הסיבה לדחיה היא כשלונם בתיאור אירוע חריג ומחשבתם כי סטרס ו/או לחץ תמידי במקום העבודה יגרום להכרה בפגיעתם על ידי המוסד לביטוח לאומי.

בחלק גדול מהמקרים ישנו קושי לנפגעים לאתר את קיומו של אותו אירוע החריג, ישנם גם פעמים בהם ניתן למצוא שני אירועים חריגים ויש לבחור ביניהם.

חשוב והכרחי לזכור שתביעה נגד המעסיק היא אפשרית אך ורק אם האירוע החריג נגרם כתוצאה מרשלנותו של אותו מעסיק.

הקשר הסיבתי או הזמן שעבר בין אירוע חריג לנזק

חלק מהרופאים סוברים כי הזמן שצריך לעבור בין האירוע החריג לבין הנזק הינו בטווח הזמן המיידי, כלומר בין יום או יומיים, ורופאים אחרים מחזיקים בדעה שונה שבה גם שבוע ימים או יותר זה מספיק.

וככל שקיים יותר מאירוע חריג אחד, יש לקחת בחשבון גם את הזמן שעבר שבין האירוע החריג לנזק.

רקע רפואי קודם

נתון מובנה נוסף להכרעת הקשר הסיבתי בין האירוע החריג לנזק הוא הרקע הרפואי של הנפגע.

לדוגמא נוכל לחשוב על עובד מעשן כבד שעבר אירוע חריג במקום העבודה ונגרם לו אירוע מוחי או אירוע לבבי.

נקבע בפסיקה שבהתקיים רקע רפואי קודם או נסיבות אחרות שעלולות היו לגרום לנזק – די להוכיח שהאירוע החריג החיש את הפגיעה ב-20% או יותר.

פסיקה זו מקלה מאוד על נפגעיםבמקום העבודה שלהם רקע רפואי קודם ועניין זה מסייע רבות לנפגעים במימוש זכויותיהם.

 

עורך דין תאונת עבודה בצפון

אירוע חריג בתאונת עבודה

מעוניינים שאצור עמכם קשר?