fbpx

אישור משטרה לאחר תאונת דרכים

מדובר באישור שהינו פשוט מאוד להשגה והוא התנאי הבסיסי לתביעת פיצויים מחברות הביטוח בגין נזקי גוף שנגרמו כתוצאה מתאונת דרכים.

מדובר באישור ממשטרת ישראל על קרות התאונה.

קבלת אישור משטרה לנהג

נהג שנפגע בתאונת דרכים אשר מעורב בה רכב מנועי המוכר בחוק לרבות רככב פרטי, אופנוע, אוטובוס, מונית, משאית וכולי צריך  לפנות למשטרת ישראל במקום שבו אירעה התאונה יחד עם המסמכים הבאים  ולקבל אישור משטרה:

  1. רישיון רכב
  2. רישיון נהיגה
  3. ביטוח חובה
  4. מסמך רפואי, אם קיים, המעיד על הפגיעה בתאונה

בתחנה הנהג ימלא  "טופס הודעה על תאונת דרכים", כיום ניתן למלא את הטופס באופן מקוון באתר השירותים והמידע הממשלתי.

קבלת אישור משטרה למי שאינו נהג

מעורבי שנפגע בתאונת דרכים שהוא אינו נהג לרבות הולכי רגל, רוכבי אופניים, נוסעים ברכב צריכים לפנות למשטרת ישראל במקום שבו אירעה התאונה יחד עם המסמכים הבאים על מנת לקבל אישור משטרה:

  1. תעודת מזהה כלשהי
  2. מסמך רפואי המעיד על הפגיעה בתאונה

בתחנה המעורב ימלא "טופס הודעה על תאונת דרכים", כיום ניתן למלא את הטופס באופן מקוון באתר השירותים והמידע הממשלתי.

 

 

 

תאונת דרכים

אישור משטרה לאחר תאונת דרכים

מעוניינים שאצור עמכם קשר?