דו”חות תנועה

בשנת 2019 חילקה משטרת ישראל יותר מ – 1,250,000 דו"חות תנועה.

דו"חות תנועה – מה האפשרויות?

  1. תשלום – ניתן לשלם את הדו"ח תוך 90 ימים ממועד מסירת הדו"ח על ידי השוטר.
  2. ביטול הדו"ח – ניתן להגיש בקשה לביטול הדו"ח תוך 30 ימים ממועד מסירת הדו"ח על ידי השוטר.
  3. בקשה להישפט – ניתן להגיש בקשה להישפט תוך 90 ימים ממועד מסירת הדו"ח על ידי השוטר.

תשלום הדו"ח כמוהו כהודאה בביצוע העבירה, קבלת פסק דין וריצוי העונש.

 

בקשה לביטול דו"ח תנועה

כאמור, את הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים ממועד המצאת הדו"ח.

התובע ייעתר לביטול הדו"ח במקרים הבאים:

  1. אם נוכח כי לא נעברה עברה.
  2. אם קיימת טעות מהותית בפרטי מבצע העבירה.
  3. אם סבר כי אין עניין לציבור בהמשך ההליכים.
  4. דו"ח לא קריא – כשכתב ידו של עורך הדו"ח אינו ברור, במקרים מסוימים הדו"ח יבוטל על ידי בית המשפט.

דו"חות תנועה – בקשה להישפט

את הבקשה יש לשלוח בדואר רשום תוך 90 ימים ממועד המצאת הדו"ח. אם קדמה לכך בקשה לביטול הדו"ח, ניתן לבקש להישפט תוך 30 ימים ממועד דחיית בקשת הביטול. הבקשה מוגשת באמצעות הספח המצורף להודעת התשלום.

הזימון לדין ישלח למבקש תוך שנה מיום קבלת בקשתו להישפט. בחלוף פרק זמן זה, ניתן לטעון להתיישנות העבירה.

 

דו"חות מצלמה והסבתם

נקודת המוצא של משטרת ישראל היא כי בעל הרכב הרשום במשרד הרישוי הוא האחראי לביצוע העבירה. אולם, במידה ומבצע העבירה אינו בעל הרכב, ניתן לבקש להסב את הדו"ח על מי שנהג בפועל ברכב וביצע את העבירה.

את הבקשה יש להגיש תוך 30 ימים, בצירוף תצהיר ערוך לפי דין.

 

אי תשלום דו"חות תנועה

קנס שלא שולם, כולו או מקצתו, חלות עליו תוספות פיגורים.

תוספת הפיגורים הראשונה היא בשיעור של 50%, והיא מוטלת יום לאחר המועד שנקבע לתשלום הקנס, לאחר מכן, כל שישה חודשים מתווספים 5%. לרשות הרישוי קיימת הסמכות שלא לחדש את רישיון הנהיגה לחייבים שלא דאגו לשלם את הקנסות שלהם, בנוסף, המרכז לגביית קנסות, שהינו הגוף המטפל בגביית הקנסות, רשאי להטיל עיקולים על נכסי החייבים, לרבות הגבלות על חידוש רישיון נהיגה.

נהג שנתפס ללא רישיון נהיגה שאיננו בתוקף פחות מחצי שנה, יקבל קנס ויחויב בנקודות. במידה והרישיון אינו בתוקף למעלה מחצי שנה, יקבל הנהג זימון לבית המשפט. שם הוא צפוי לעונש חמור בהרבה.

 

דו"חות תנועה – תגובת הנהג

שוטר שעורך דו"ח חייב לשאול את הנהג החשוד בביצוע העבירה לתגובתו, ולציין את התגובה שניתנה בדו"ח, בית המשפט מייחס חשיבות רבה לתגובת המידית של הנאשם, אם הודה הנאשם בעבירה יהיה קשה יותר לשכנע את בית במשפט בחפותו, נהג שחושב שכלל לא ביצע את העבירה חייב לציין זאת בתגובתו במפורש. בנוסף, כדאי לציין פרטים שיסייעו לנהג מאוחר יותר,כגון פרטי העדים, תנאי הראות וכיוצא באלה.

חשוב להזכיר כי ברוב דו"חות התנועה שרושמת משטרת ישראל לנהגים בכבישים מוצמדות נקודות חובה, טרם תשלום הדו"ח או ביצוע כל פעולה אחרת לאחר קבלת הדו"ח, חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בענייני תעבורה על מנת להבין את התמונה המלאה ואת ההשלכות הנוספות על רישיון הנהיגה.

להסבר נוסף על שיטת הניקוד במשרד הרישוי – לחץ כאן 

 

קישורים ומאמרים רלוונטיים

1. היסח הדעת – השימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה

2. טיפול המשטרה בעבירות תנועה – נוהל

 

דוחות תנועה
מאמרים נוספים באותו נושא:
השאירו פרטים ונחזור בהקדם:
דילוג לתוכן