חגורת בטיחות – המדריך

תקנה 83ב. לתקנות התעבורה קובעת חובת חגירת חגורת בטיחות גם לנהג וגם לנוסע, בכל דרך ובכל סוג של רכב, למעט רכבים מסויימים שיפורטו להלן:

שנת יצור הרכב

סוג הרכב

חובת חגירה

אחרי 1969

פרטי/דו שימושי/מונית/רכב סיור/מסחרי אחוד עד 4 טון/אוטובוס זעיר

במושבים הקדמיים בלבד

אחרי 1976

מסחרי בלתי אחוד

במושבים הקדמיים בלבד

אחרי 1983

בכל רכב שמותקן בו מושב אחורי

נקודות עיגון למושב האחורי

אחרי 1987

פרטי/דו שימושי/מונית ורכב סיור הבנויים על מרכב פרטי

בכל מושבי הרכב

אחרי 1994

מונית ורכב סיור הבנויים על מרכב מסחרי אחוד

בכל מושבי הרכב

אחרי 1995

מסחרי אחוד המורשה להסעת נוסעים ומסחרי בלתי אחוד בעל תא נהג כפול

בכל מושבי הרכב

אחרי 1998

אוטובוס זעיר

בכל מושבי הרכב

אחרי 2003

אוטובוס למעט אוטובוס זעיר ואוטובוס שניתן לו רישיון קו ע"פ תקנה 386

בכל מושבי הרכב

כל השנים

רכב להסעת תלמידים

בכל מושבי הרכב

האם מותר לחגור חגורת בטיחות מתחת לבית השחי?

 אין חוק ספציפי שקובע כיצד יש לחגור חגורת בטיחות, אולם פסיקת בית המשפט קבעה במפורש כי חגירת חגורת בטיחות מתחת לבית השחי אינה נחשבת לחגירת חגורת בטיחות ובמקרה זה יש לתת דו"ח לנהג.

מי חייב לחגור חגורת בטיחות?

נהג + נוסעים ברכב ע"פ כמות החגורות שהותקנו ברכב.

מי מקבל דו"ח בגין אי חגירת חגורת בטיחות?

הנהג מקבל דו"ח על כך שנהג ללא חגורת בטיחות וכן על כך שהנוסעים ברכבו היו ללא חגורות בטיחות.
כמו כן, הנוסע מקבל דו"ח על כך שהיה ללא חגורת בטיחות.

לכתבה בדבר רישום דו"חות חגורת בטיחות לנוסעים – לחץ כאן.

למי יש פטורים מחגירת חגורת בטיחות?

תקנה 83ג. לתקנות התעבורה קובעת כי לגורמים הבאים ינתן פטור מחגירת חגורת בטיחות:

 • עובד שב"כ שיש לו אישור בכתב מאת ראש השב"כ.
 • מאבטח בעל אישור בכתב מאת קצין מוסמך או שוטר הנוהג ברכב של משטרת ישראל ואשר מפכ"ל המשטרה אישר, בכתב, כי הוא רכב מבצעי, על כל נוסעיו.
 • חייל הנוהג ברכב צבאי בנסיעה לצורך ביצוע משימה מבצעית וכל נוסע ברכב זה.
 • פטור מרשות הרישוי – הנוהג והנוסע פטורים בדרך כלל מנסיבות טכניות המונעות התקנת חגורות בטיחות.
 • פטור מרופא המוסמך כהגדרתו בתקנה 193 לתקנות התעבורה, כי הנהג אינו מסוגל מטעמים רפואיים לחגור חגורת בטיחות.
 • פטור גיל ומשקל – מלאו לנוסע ארבע עשרה שנים ומשקל גופו אינו עולה על 35 ק"ג וגובהו אינו עולה על 150 ס"מ.
 • נהג מונית בדרך עירונית כשיש בה נוסעים וכן הנוסעים במונית בדרך עירונית במושב האחורי.
 • הנוהג ברכב בשעת נסיעה לאחור.
 • מורה לנהיגה, בזמן נהיגה בדרך, בידי אדם הלומד נהיגה, באוטובוס או ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 3,500 ק"ג, ובוחן נהיגה בעת שהוא עורך את הבחינה המעשית ברכב כאמור.

תינוק במושב הקדמי – חוקי?

על פי הוראות התקנה ניתן להושיב תינוק החל מיום היוולדו במושב הקדמי של הרכב ובלבד שיהיה רתום במושב בטיחות המתאים לגובהו ומשקלו.

יש להושיב את התינוק (בין גיל 0-1 שנים) כאשר גבו מופנה לחזית הרכב.

האם מותר להושיב ילד מגיל 3 במושב הקדמי?

ניתן להושיב ילד במושב הקדמי מגיל 3 בתנאי שהוא רתום במושב מגביה המתאים לגובהו ומשקלו.

לגבי ילד מעל גיל 8, ניתן להושיבו במושב הקדמי אך יש לוודא כי החגורה אינה עוברת על גרונו.

אי חגירת חגורת בטיחות – ענישה

 1. נהיגה ללא חגורת בטיחות – קנס 250 ₪ ורישום 6 נקודות חובה.
 2. נוסע שאינו חגור בחגורת בטיחות  – קנס 250 ₪ ורישום 2 נקודות חובה לנוסע.
 3. נוסע במושב הקדמי שאינו חגור – קנס 250 ₪ ורישום 2 נקודות לנהג.
 4. נוסע במושב האחורי שאינו חגור – קנס 250 ₪ ורישום 2 נקודות לנהג.
 5. הסעת ילד עד גיל שנה במושב הקדמי כשגבו אינו מופנה לחזית הרכב – קנס 250 ₪ ורישום 6 נקודות חובה.
 6. הסעת ילד עד גיל 3 במושב הקדמי ללא מושב בטיחות – קנס של 1,000 ₪ ורישום 6 נקודות.
 7. הסעת ילד עד גיל 3 במושב האחורי ברכב משנת 1983 ואילך (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע) ללא מושב בטיחות – קנס 1,000 ₪ ורישום 6 נקודות.
 8. הסעת ילד במושב הקדמי מגיל 3 עד 8 ללא מושב מגביה (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע) – קנס 750 ₪ ורישום 6 נקודות.
 9. הסעת ילד במושב האחורי מגיל 3 עד 8 ברכב משנת 1983 ואילך (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע) ללא מושב מגביה – קנס 750 ₪ ורישום 6 נקודות.
 10. הסעת ילד במושב בטיחות במקום שיש מולו כרית אוויר שלא נותק מנגנון הפעלתה (למעט אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר פרטי, מונית ואופנוע) – קנס 250 ₪ ורישום 6 נקודות.
 11. הסעת ילד מגיל 8 עד 14 ללא חגורת בטיחות– קנס 500 ₪.

ניתן לראות שאין מדובר בקנסות משמעותיים אך רישום הנקודות יכול להוות בעיה עבור נהגים (ראו מאמר נפרד לגבי שיטת הניקוד ושינויים בשיטת הניקוד שנערכו בשנת 2018).

למשרד עו"ד שמעון הרשקוביץ ניסיון רב של טיפול באלפי תיקי חגורות בטיחות וביטול הנקודות בגין אותם עבירות.

מאמרים נוספים באותו נושא:
השאירו פרטים ונחזור בהקדם:
דילוג לתוכן