הורדת רכב מהכביש | השבתת רכב | איסור שימוש

הורדת רכב מהכביש ו השבתת רכב הן בעצם ביטוים עממיים של המושג המשפטי איסור שימוש.

במאמר זה נסקור את הדרכים לאסור שימוש ברכב ואפשרויות ההתגוננות של הנהג בפני החלטה להשבית את רכבו.

קיימות מספר דרכים לאסור שימוש ברכב, השבתה מנהלית שמוטלת על ידי רשויות המשטרה והשבתה שיפוטית של רכב אשר מוטלת על ידי בית המשפט.

השבתת מנהלית של רכב

קצין משטרה יכול להורות על השבתה מנהלית של רכבלתקופה של עד 60 ימים בגין רשימה של עבירות המפורטות בתוספת השביעית של פקודת התעבורה.

ברשימה זו ניתן למצוא עבירות כגון: נהיגה תחת השפעת סמים או אלכוהול, נהיגה בזמן פסילה, הפקרה לאחר פגיעה, הסעת נוסעים מעל המותר לנהג חדש או הסעת נוסעים בשכר ללא היתר, סיכון הולכי רגל במעבר חציה, עקיפה בדרך לא פנויה, עקיפה תוך חציית קו הפרדה רצוף ועוד.

בוצעה עבירת תנועה – מה קורה?

החוק קובע כי כאשר שוטר מבחין בנהג שמבצע אחת מן העבירות המפורטות לעיל רשאי השוטר לנטול מהנהג את רישיון הרכב ולזמנו לשימוע מנהלי בפני קצין.

קצין המשטרה יקבע האם לאסור את השימוש ולגרום לוהורדת הרכב מהכביש לתקופה של 30 ימים ובמידה והרכב כבר הושבת בעבר ניתן לאסור את השימוש ברכב לתקופה של 60 ימים.

כמובן שכל זאת לאחר הליך של שימוע לבעל הרכב, כאשר ניתנת לו הזכות לטעון את טיעוניו בפני הקצין ושכנעו מדוע שלא לאסור את השימוש ברכב.

לאחר הליך זה ניתנת הודעת איסור השימוש אשר מורה לאחסן את הרכב במגרש אחסנה, כאשר מניין ימי הורדת הרכב מהכביש יחלו ביום הפקדת הרכב במגרש.

הורדת רכב מהכביש – מה עושים?

סעיף 57א.(ה) בפקודת התעבורה קובע את המקרים בהם תבוטל הוראת איסור השימוש כדלקמן:

  1. במידה ועולה טענה כי הנהג לקח את הרכב ללא ידיעתו וללא הסכמתו של בעל הרכב.
  2. קצין המשטרה שוכנע כי לא יוגש כתב אישום בשל העבירה.

טענות נוספות שניתן לטעון כלפי הקצין הם לדוגמא: הרכב משמש בן משפחה נוסף שהינו מוגבל/נכה, מדובר ברכב מושכר וכולי.

במידה וקצין המשטרה החליט על אף טענות הנהג ו/או בא כוחו, להשבית את הרכב,  ניתן לפעול על פי הקבוע בסעיף 57ב.(ב) לפקודת התעבורה ולהגיש לבית המשפט בקשה לביטול איסור שימוש ברכב, דיון בבקשה יקבע בתוך מספר ימים.

הורדת רכב מהכביש – בקשה לביטול איסור שימוש.

בית המשפט רשאי להיעתר לבקשה לביטול איסור שימוש ברכב מממספר נימוקים: בעל הרכב יוכיח כי הרכב נלקח ממנו בלי ידיעתו ובלי הסכמתו,  מי שנהג ברכב פעל בניגוד להוראות בעל הרכב, בעל הרכב עשה כל שביכולתו כדי למנוע ביצוע עבירה.

כמובן שהסמכות הנתונה לבית המשפט היא נרחבת ולכן השופט יכול לבטל את ההשבתה, להותירה על כנה, כמו גם לקצר את התקופה.

השבתה שיפוטית של רכב

סעיף 57ג. לפקודת התעבורה קובע כי כאשר הורשע אדם בעבירה מן העבירות המנויות בתוספת השביעית, רשאי בית המשפט, להורות  על איסור שימוש ברכב שבו נעברה העבירה לתקופה של עד 120 ימים.

בצו איסור השימוש יקבע בית המשפט את המגרש שבו יופקד הרכב במהלך התקופה בה הרכב יהיה אסור בשימוש, מבין המגרשים שנקבעו בתקנות.

​הורדת רכב מהכביש איפה מאחסנים וככמה עולה? 

תקנות התעבורה מסדירות את מיקום מגרשי האחסנה וכן את תעריפי האחסון והגרירה.

תקנות התעבורה (איסור שימוש ברכב – מגרשי אחסנה), תשס"ו-2006

 

לשמעון הרשקוביץ – עורכי דין תעבורה, ניסיון רב בטיפול במקרים של הורדת רכב מהכביש ביטול איסור שימוש והשבתה מנהלית והחזרת רכבים לבעליהם, גם כאשר מדובר ברכבים פרטיים וכן כאשר מדובר ברכבים מסחריים ומקצועיים כגון משאיות ואוטובוסים.

מאמרים נוספים:

  1. פקודות המטה הארצי – בדיקת רכב ואיסור על שימוש בו.
  2. חברה נהגה בשכרות, רכב הקיבוץ הושבת
  3. המשטרה גררה לכם את הרכב? אולי היא חייבת לכם כסף – YNET
מאמרים נוספים באותו נושא:
השאירו פרטים ונחזור בהקדם:
דילוג לתוכן