מהירות מופרזת

מהירות מופרזת הינה כל חריגה מהמהירות המותרת אשר מסכנת את הנהג עצמו, את משתמשי הדרך, את רישיון הנהיגה, מקור פרנסת הנהג, חירותו (במקרים קיצוניים) ואת חופש התנועה שלו.

מהירות מופרזת – מה העונש

מדרגה ראשונה – קנס ללא נקודות

המדרגה הקלה ביותר של עבירת מהירות גוררת קנס של 250 ₪ ללא נקודות.

במדרגה הראשונה מדובר במקרים של נהיגה במהירות של עד 20 קמ"ש יותר מהמותר בדרך עירונית או עד 25 קמ"ש יותר מהמותר בדרך בין עירונית.

מדרגה שניה – קנס + 8 נקודות 

לאחר מכן, ובמהירויות יותר גבוהות, הקנס מזנק ל- 750 ₪ ולחובת הנהג נצברות 8 נקודות חובה במשרד הרישוי,

אלו הם המקרים שבהם המהירות חרגה מהמותר ב- 21 עד 30 קמ"ש בשטח עירוני או ב – 26 עד 40 קמ"ש בשטח בין עירוני.

מדרגה שלישית – קנס + 10 נקודות

במדרגה השלישית, הקנס מזנק ל – 1500 ש"ח ולחובת הנהג נצברות 10 נקודות חובה במשרד הרישוי, אלו הם המקרים שבהם המהירות חרגה מהמותר ב – 31 ועד 40 קמ"ש בשטח עירוני או ב – 41 ועד 50 קמ"ש בשטח בינעירוני.

מדרגה רביעית – הזמנה לדין וכתב אישום

במקרים חמורים יותר בהם נתפס נהג במהירות החורגת מהמותר בלמעלה מ – 40 קמ"ש בדרך עירונית או בלמעלה מ – 50 קמ"ש בדרך בין עירונית יקבל הנהג זימון לבית המשפט.

פסילה עד לתום הליכים – מהירות תלת"ן

במקרים אף יותר חמורים, המוגדרים על ידי המשטרה כעבירות תלת"ן, מהירויות של 50 קמ"ש ומעלה מעל המותר בדרך עירונית וכן מהירויות של 60 קמ"ש ומעלה בדרך בין עירונית, בנוסף לקבלת הזימון לבית המשפט המשטרה תשקול הגשת בקשה לפסילה עד לתום ההליכים כנגד הנהג, פסילה ממושכת עד להכרעת הדין בעניינו.

במקרים אלו, בהם ניתן לנהג זימון לבית המשפט הנהג חשוף גם לפסילה מנהלית בת 30 יום שתוטל ע"י קצין משטרה במהלך שימוע.

מהירות מופרזת – ענישה בהזמנה לדין

בבית המשפט הנהג צפוי לעונשים של פסילת רישיון נהיגה בפועל פסילה מותנית וקנס וברור כי ככל שהחריגה מהמהירות המותרת הינה גבוהה יותר כך גם עונש הפסילה שיוטל על הנהג הינו גבוה יותר.

במהירויות חריגות ביותר בית המשפט מטיל אף עונשי מאסר בפועל.

במקרים בהם מדובר בחריגה סבירה מברירת המשפט ואכן הושתה על נהג פסילה מנהלית, ניתן לפנות לבית המשפט לתעבורה בבקשה לביטול או קיצור הפסילה המנהלית.

מהירות מופרזת – מה החוק אומר

מהירות מופרזת מוגדרת בתקנה 54 לתקנות התעבורה.

התקנה מפרטת, בטבלה, את המהירות המותרת בכל סוג דרך ולכל סוג רכב:

סוג הדרךרכב מנועיאוטובוס שאינו אוטובוס זעיררכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג, רכב עבודה וטיוליתרכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת
עירונית50 קמ"ש50 קמ"ש50 קמ"ש40 קמ"ש
עירונית שמוצב בה תמרור 426כמצוין בתמרורכמצוין בתמרורכמצוין בתמרור ולא יעלה על 50 קמ"שכמצוין בתמרור ולא יעלה על 40 קמ"ש
דרך שאינה עירונית80 קמ"ש80 קמ"ש80 קמ"ש40 קמ"ש
דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור 426כמצוין בתמרורכמצוין בתמרורכמצוין בתמרור ולא יעלה על 80 קמ"שכמצוין בתמרור ולא יעלה על 40 קמ"ש
דרך שאינה מהירה שיש בה שטח הפרדה בנוי90 קמ"ש90 קמ"ש80 קמ"ש40 קמ"ש
דרך מהירה110 קמ"ש110 קמ"ש80 קמ"שאיסור נסיעה
דרך שמוצב בה תמרור 426כמצוין בתמרורכמצוין בתמרור ולא יעלה על 100 קמ"שכמצוין בתמרור ולא יעלה על 80 קמ"שאיסור נסיעה

מהירות מופרזת – הגבלות נוספות

בנוסף תקנה 54(ב) קובעת סייגים נוספים כדלקמן:

 1. לא ינהג אדם ברחוב משולב או באזור מיתון תנועה במהירות העולה על 30 קמ"ש.
 2. כביש פנימי בתחום מושב וקיבוץ סגורות בפני טרקטורון, ובלבד שלא ינהג אדם בטרקטורון במהירות העולה על 40 קמ"ש.
 3. רשות הרישוי רשאית לציין ברשיונו של רכב מהירות מירבית מותרת פחותה מן המפורט בתקנת משנה (א), אם לדעתה דרוש לעשות כן.
 4. לא ינהג אדם במהירות העולה על המהירות שצוינה ברישיון הרכב.
 5. לא ינהג אדם רכב בקטע המסומן בתמרור, במהירות העולה על הקבוע בתמרור.
 6. רשות התמרור המרכזית רשאית לקבוע בקטע דרך מהירות מירבית מותרת השונה מן האמור בתקנת משנה (א), ובלבד שהמהירות המירבית המותרת שתיקבע לא תעלה על המפורט להלן:

בדרך עירונית – 80 קמ"ש.
בדרך שאינה עירונית ושאינה דרך מהירה – 100 קמ"ש.
בדרך מהירה – 110 קמ"ש.

מהירות מופרזת – תקנות נוספות

תקנה 51 לתקנות התעבורה קובעת בנוסף כדלקמן:

"לא ינהג אדם רכב אלא במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת ברכב ".

נשיא בית המשפט העליון בדימוס, אהרון ברק התייחס ברע"פ 6338/99 בעניין בוחניק לתקנה 51:

"נהיגה במהירות סבירה היא כלל העובר כחוט השני ב תקנות התעבורה (תקנה 51). נהיגה במהירות סבירה היא מושכלת יסוד של כל אוחז הגה. המהירות הסבירה אינה ניתנת להגדרה כמותית מראש (להבדיל מהמהירות המרבית המותרת), המהירות הסבירה נגזרת , בין היתר, מתנאי השטח , תנאי הראות, מזג האוויר וכו'. לא דומה המהירות הסבירה ביום גשום למהירות הסבירה ביום בהיר , ולא דומה המהירות הסבירה בדרך עקלקלה למהירות הסבירה בדרך הישר . בענייננו קבע בית המשפט קמא כממצא עובדתי כי לאור שדה הראיה הקיים בצומת בה אירעה התאונה (שדה הראיה לפני הצומת חסום על ידי מבנה גדר וצמחיה), מהירות נסיעתו של המבקש לא הייתה סבירה, זהו ממצא עובדתי שערכאת ערעור שלישית אינה צריכה לדון בו"

תקנה 52 לתקנות התעבורה קובעת כי על הנהג להתאים את מהירות נסיעתו ובמידת הצורך אף לעצור את רכבו, בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, לרבות רכבו ובמיוחד במקרים האלה:

 1. בתוך שטחים בנויים מאוכלסים ובקטעי דרך שבתים בנויים לצידם ותנועת הולכי רגל מצויה בהם.
 2. בדרך שאינה פנויה.
 3. כשהראות בדרך מוגבלת מכל סיבה שהיא.
 4. בהיכנסו לעקומות חדות ובנסעו בהן.
 5. בקרבת קבוצת ילדים או בקרבת התקהלות.
 6. בהתקרבו למעבר חצייה.
 7. בהתקרבו לפסגה או למקום שבו שדה הראיה מוגבל.
 8. בירידה תלולה או ארוכה.
 9. בהתקרבו לגשר צר ובעברו עליו.
 10. בפגשו או בעקפו קבוצת אנשים ההולכת בסך.
 11. בפגשו או בעקפו בעלי חיים.
 12. בהתקרבו אל אוטובוס העומד בתחנה ובעברו על ידו.
 13. בהתקרבו אל אוטובוס, טיולית או רכב מסחרי המסיע ילדים וסומן כך, שנעצר לשם העלאת ילדים או הורדתם, ובעברו על ידו.
 14. ברחוב משולב.
 15. באזור מיתון תנועה.
 16. במנהרה.

אכיפה

למעשה ישנם 3 מכשירים עיקריים איתם עובדת משטרת ישראל על מנת לאכוף את עבירת המהירות:

 • מד לייזר – ממל"ז.
 • מכ"ם – דבורה
 • מצלמות המהירות – א3.

מד לייזר – ממל"ז

מד מהירות הלייזר פועל באמצעות קרן לייזר היוצאת מהמכשיר, קרן זו פוגעת ברכב המתקרב או מתרחק מהניידת האוכפת והמהירות מחושבת על ידי מחשב פנימי לפי החזר הקרן.

על הצג מקבלים את מהירותו של הרכב הנבדק ובלחיצת כפתור נוספת את המרחק מהרכב הנאכף.

הפעלתו של מכשיר זה כמכשיר לבדיקת מהירות נבחנה פעמים רבות בידי בית המשפט, בנוסף המכשיר ניתן לבדיקה ונעשה ניסוי שטח שכלל 1000 מדידות ובהסתמך על ניסויים שנעשו בחו"ל נקבע כי המכשיר אמין ומבצע את עבודתו כראוי, ללא כל השפעה לתנאי שטח חיצוניים, כל עוד משתמשים בו כהלכה בהתאם להוראות היצרן המפורטות.

ממל"ז / לייזר – טכני

בע"פ 4682/01 גבריאל לוי נ' מדינת ישראל הסביר בית המשפט העליון את פעולת הממל"ז:

" פעולת הממל"ז מתבססת על ההנחה כי מהירות האור באוויר קבועה, לפיכך שיגור פעימות של קרני לייזר לעבר רכב המטרה (להלן – פולסים) ומדידת זמן מעופם לרכב וחזרתם ממנו מאפשרים לקבוע את המרחק מהמכשיר אל הרכב על-פי הנוסחה: מרחק = זמן×מהירות. מדידת המרחק לרכב המטרה בעקבות שני פולסים בהפרש זמן ידוע מאפשרת לקבוע את המרחק שעבר הרכב, ובעזרת נתון זה ורכיב הזמן ניתן להוסיף ולקבוע את מהירות תנועתו של רכב. לכאורה, היה די בשני פולסים לצורך קביעת המהירות, אולם עקב החשש מטעויות משגר המכשיר 43 פולסים בפרק זמן של כשליש השנייה, והמהירות שהמכשיר מציג היא המהירות הממוצעת המתקבלת מכלל המדידות ".

כמו כן, קבע בית המשפט העליון חזקת אמינות לממל"ז וקבע כי ככל שהמכשיר הופעל בהתאם להוראות היצרן ונהלי המשטרה וכן הוכח כי מכשיר הממל"ז היה תקין בעת ההפעלה, המדידה שהפיק המכשיר הינה אמינה.

מכ"ם – דבורה BEE III IL

מכשיר "הדבורה" מדגם BEE III IL הוא מכשיר משוכלל מאד למדידת מהירות וניתן להפעיל אותו במגוון מצבים.

העקרון המנחה של מכשיר הדבורה הוא "אפקט דופלר", זהו עקרון אקוסטי לפיו גל קול הנפלט מהמכשיר, פוגע ברכב הנמדד ומוחזר למכשיר.

היות ומדובר בגלי קול, מדובר למעשה בעיקרון שונה לחלוטין וכך גם אופן ההפעלה שונים.

בחזרת הגל הקול למכשיר יודע המכשיר לחשב את מהירות העצם הנע, במקרה שלנו הרכב הנמדד ולהציג על פנל הבקרה את המהירות הנמדדת.

חשוב לציין כי מכשיר הדבורה פועל במספר רב של מצבים ולמעשה יכול לפעול גם כשניידת המשטרה בתנועה.

מדובר במכשיר שמותקן באופן קבוע על הניידת ויכול לאכוף רכבים הנוסעים בכיוון תנועת/ עמידת הניידת וגם רכבים הנוסעים בכיוון נגדי לתנועת/עמידת הניידת.

באותה דרך ניתן לאכוף, כאמור, גם כשהניידת בתנועה בכיוון נסיעת הניידת או בכיוון הנגדי לנסיעת הניידת הן בשטח שלפני הניידת והן ברכבים הנוסעים מאחורי ניידת המשטרה.

ישנם מספר נהלים אשר לפיהם צריך השוטר לעבוד על מנת שניתן יהיה להוכיח כי המדידה שנעשתה אכן אמינה ולהרשיע נהג על סמך המדידה.

מצלמות מהירות – פרויקט א3

בשנת 2012 נכנס לתוקף פרויקט א3 של המשרד לביטחון פנים, במהלכו תתקין המשטרה ברחבי הארץ כ-400 מצלמות מהירות ואור אדום, כאשר כל מצלמה הממוקמת בסמוך לרמזור מסוגלת לאכוף הן מהירות מופרזת והן חציית צומת באור אדום, המצלמות מסוגלות לאכוף את שתי העבירות באופן משולב.

המצלמות המוצבות מסוגלות לצלם 4 תמונות בשנייה, בכבישים המכילים עד 4 נתיבים לכל כיוון, המצלמה מוצבת על עמוד בגובה של 4 מטרים ומוגנת באמצעות גוף חסין אש וירי.

עלות כל מצלמה הוא כ-70,000 אירו(!)

המצלמה מופעלת באמצעות פסי דריכה המוחבאים מתחת לכביש, בכל נתיב באופן נפרד.

פסי הדריכה מופעלים באמצעות גלגלי הרכבים העוברים בנתיב, וכך המערכת מזהה ומחשבת את המהירות שבה נסע הרכב, ומצלמת אותו.

במערכת האנלוגית הישנה, שבה דרוש טכנאי משטרתי לצורך הוצאת סרט הצילום, הפקת תמונה, זיהוי מספר הרכב, ושליחת דו"ח לנהג אשר עבר את העבירה.

המערכת החדשה, לעומת זאת , מחוברת באון ליין דרך מערכת סלולרית למרכז הבקרה של החברה האחראית על הפעלת הפרוייקט, המצלמה מזהה באופן אוטומטי את מספר הרכב ומפיקה דו"ח תנועה באופן אוטומטי, דו"ח הנשלח תוך 72 שעות ממועד ביצוע העבירה ישירות לתיבת הדואר של בעל הרכב.

קישורים ומאמרים רלוונטיים

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים עמדת המדען הראשי

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים – סקר ארצי של מהירויות נסיעה

מהירות – גורמים, סכנות ודרכי התערבות

איזה עונשים מצפים לכם – אור ירוק

משטרת ישראל – אגף התנועה – טבלת מתחמי ענישה

מהירות מופרזת
מהירות מופרזת
מהירות מופרזת
מאמרים נוספים באותו נושא:
השאירו פרטים ונחזור בהקדם:
דילוג לתוכן