fbpx

מה לעשות לאחר תאונת דרכים

אנו מציעים לכם מדריך שיסייע לכם לשמור הזכויות המוקנות לכם במידה תהיו מעורבים בתאונת דרכים.

תאונת דרכים הוא מושג משפטי רחב ומורכב מבחינה משפטית, אשר חורג מהאופן בו האדם הפשוט תופס את המושג תאונת דרכים.

אז מה עושים מיד לאחר תאונת הדרכים?

תאונת דרכים היא ארוע מלחיץ מאוד, לרוב הנפגע נמצא במתח וחרדה ואף לעיתים לא חש בכאב כלשהו בסמוך לתאונה, מדובר בתגובה טבעית ומנגנון הגנה של הגוף.

יחד עם זאת, יש לזכור כי ישנן מספר פעולות שיש לעשותן מיד לאחר קרות התאונה על מנת לסייע בניהול ההליך המשפטי בשלבים מאוחרים יותר

רישום ותיעוד בשטח.

חשוב מאוד לרשום את פרטי המעורבים, פרטי ההרכבים המעורבים בתאונה וגם לצלם את מספרי הרכב, יש לרשום ו/או לצלם את פוליסות הביטוח של הצד השני, צילום רישיון נהיגה של הנהג המעורב ומספר הטלפון שלו, כמו כן יש לצלם את רישיון הרכב של הנהג המעורב.

איתור עדים לתאונת דרכים

עדים לאירוע יכולים להיות קריטיים במצבים מסויימים.

למשל מצבים בהם הנהג המעורב יכחיש את קיומה של התאונה או ימסור עדות שקר לגבי נסיבות התאונה.

ניתן לחשוב על נהג שאין לו רישיון נהיגה כלל או בתוקף או שאין לו תעודת ביטוח כלל או בתוקף עלול להכחיש את קיומה של התאונה על מנת להתחמק מאחריות.

גם נהג שיש לו רישיון נהיגה וביטוח יכול לשנות את הגרסא באשר לנסיבות התאונה לצורף הימנעות מסנקציות כאלו ואחרות לרבות השתתפות עצמית, הגדלת פרמיה (תשלום בגין פוליסה עתידית), כתב אישום ממשטרת ישראל.

טיפ חשוב בעניין זה, כיום כמעט כל שטח עירוני מצולם במצלמות ולכן ישנה אפשרות לפנות לבעלי העסקים או לגופים השונים אשר מצלמים את המרחב הציבורי וכך להשיג צילום וידאו של קרות התאונה, גם מסיבה זו יש לפנות באופן מיידי לאחר התאונה על מנת להוציא צווים במידת הצורך.

טיפול רפואי לאחר תאונת דרכים

לאחר קרות התאונה ובמידת הצורך יש להתפנות באופן מיידי (או סמוך ככל האפשר) לטיפול רפואי.

אם עובר אורח או גורם אחר הזמין אמבולנס ההמלצה היא להתפנות באמצעות האמבולנס שכן סירוב של הנפגע להתפנות באמצעות אמבולנס יתועד ויכול להתגבש כראיה כנגד המסרב בגין "היעדר מכאובים" עקב תאונת הדרכים.

איסוף ושמירת מסמכים לאחר תאונת דרכים

חשוב מאוד לתעד ולשמור את כל המסמכים שקשורים בתאונת הדרכים, כל המסמכים הרפואיים, חשבוניות בגין נסיעות, דו"ח השמאי בגין נזקי הרכב, חשבוניות בגין רכישת תרופות, תמונות שצילמתם או קיבלתם ממקורות אחרים, צילומי מסמכים.

עורך דין לנזקי גוף

עורך דין המתמחה בתאונת דרכים ידע לוודא שכל זכויותיך יישמרו

גם תאונת דרכים שנדמית פשוטה וקלה וגם כזו המורכבת וכוללת נזקי גוף משמעותיים, סיוע על ידי עורך דין לנזקי גוף ישפר באופן משמעותי את סיכויי התביעה ואת גובה הפיצוי.

כמובן שחשוב ביותר לפנות לעורך דין לנזקי גוף באופן מיידי כאשר מדובר בתאונות דרכים שגרמו לנכות רפואית לנפגע.

 

מה לעשות לאחר תאונת דרכים

מה לעשות לאחר תאונת דרכים

מעוניינים שאצור עמכם קשר?