משרד הרישוי – שיטת הניקוד

שיטת הניקוד היא שיטה להרתעה ופיקוח על נהגים שמבצעים עבירות רבות.
באמצעות השיטה המדינה נוקטת באמצעים מנהליים על מנת להטיל אמצעי תיקון על נהגים ורישיונות הנהיגה וזאת לצורך הקטנת כמות העבירות שמבוצעות על ידם וכך את מספר תאונות הדרכים שבהן הם מעורבים.

המסגרת הנורמטיבית

תקנה 544 לתקנות התעבורה קובעת כדלקמן:
"הורשע בעל רישיון נהיגה (להלן בחלק זה – נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע."
בהקשר זה ראוי לציין כי תשלום קנס מסוג ברירת משפט – כמוהו כהרשעה.
תקנה 545 לתקנות התעבורה קבועת כי רשות הרישוי תנהל מרשם ממוחשב על כל נהג ובו מפורטות הנקודות אותן צבר.
תקנה 547 לתקנות התעבורה קובעת את תקופות הצבירה ותקפות הנקודות.

רישום הנקודות תקף לשנתיים, כך שבדרך כלל הנקודות ימחקו בתום תקופה זו, אולם, אם במהלך השנתיים הנהג צבר 22 נקודות ומעלה תוארך תקופת הצבירה ל- 4 שנים.

  • צבירה של 12-22 נקודות מחייבת בקורס נהיגה נכונה בסיסי והנקודות לא ימחקו עד שהנהג יסיים בהצלחה את הקורס.
  • אם באותה תקופת צבירה ירשמו לנהג נקודות נוספות, כך שיצברו לחובתו 24-34 נקודות, הנהג יידרש לעבור קורס נוסף, קורס נהיגה נכונה מתקדם.
  • כאשר יגיע הנהג ל 36 נקודות יפסל רישיון נהיגתו למשך 3 חודשים אשר בסופם יאלץ לבצע מבחן עיוני (תיאוריה).
  • נהג אשר רשיונו הוחזר לו לאחר ריצוי פסילה מטעם משרד הרישוי – תקופת הצבירה תעמוד על 6 שנים מיום חידוש הרשיון.
  • אם במהלכן הוא יצבור שוב 36 נקודות או יותר, רשיונו יפסל לתקופה של 9 חודשים, בנוסף, יאלץ לבצע בבדיקה במכון הרפואי ובקיומו של מבחן מעשי ועיוני (טסט ותיאוריה).

כאמור, בתוספת השישית לתקנות התעבורה מנויות העבירות אשר בצידן עומדות נקודות חובה ואלו הן:

עבירות המקנות 10 נקודות חובה:

1. גרימת תאונת דרכים קטלנית (סעיף 304 לחוק העונשין).
2. הפקרה אחרי פגיעה (סעיף 64(א) לפקודת התעבורה).
3. מהירות מופרזת החורגת ב- 30 קמ"ש ומעלה בדרך עירונית או ב- 40 קמ"ש ומעלה בדרך שאינה עירונית או דרך מהירה (תקנות 22(א), 54(א)).
4. עקיפה בדרך לא פנויה או תוך חציית קו הפרדה רצוף (תקנות 47(ד), 47(ה)(5)).
5. אי מתן זכות קדימה בתמרור "עצור" או "האט" (תקנות 22(א), 64(ג) או 64(ד)).
6. נסיעה באור אדום בניגוד לרמזור ה-1 (תקנות 22(א), 64(ד)).
7. אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה בנסיבות מחמירות (תקנה 67(א)).
8. הובלת מטען שמשקלו חורג ב- 24.9% מהמותר לגבי אותו סוג רכב (תקנה 85(א)(5)).
9. נהיגה תחת השפעת אלכוהול או סמים (סעיף 62(3) לפקודת התעבורה; תקנות 26(2), 169ב).
10. נהיגה בזמן פסילה (סעיף 67 לפקודת התעבורה).

עבירות המקנות 8 נקודות חובה:

1. נסיעה ללא רשיון נהיגה תקף (סעיף 10(א) לפקודת התעבורה).
2. גרימת תאונת דרכים עם נפגעים או התנהגות שגרמה נזק לאדם (סעיף 38(3) לפקודת התעבורה, תקנה 21(ב)(2) לתקנות התעבורה).
3. התנהגות שעלולה לסכן חיי אדם (תקנה 21(ב)(4)).
4. נהיגה ברכב אשר מצבו עלול לסכן עוברי דרך (תקנה 27(א)).
5. פניית פרסה תוך סיכון עוברי דרך (תקנה 44(א)).
6. עקיפה כשהראות לקויה לפני צומת, מעבר חצייה או מפגש מסילת ברזל (תקנות 47(ה)(1), 47(ה)(2)).
7. מהירות מופרזת החורגת מהמותר ב- 20 עד 30 קמ"ש בדרך עירונית או ב- 25 עד 40 קמ"ש בדרך שאינה עירונית או בדרך מהירה (תקנות 22(א), 54(א)).
8. אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל (תקנות 56(א)(1), 56(א)(2), 56(א)(3), 56(א)(4)) .
9. נסיעה באור אדום וצהוב יחד בניגוד לרמזור השני (תקנות 22(א), 64(ד)).
10. נסיעה באור צהוב מהבהב מבלי לאפשר להולך רגל או לרכב הבא לצומת לחצות בבטחה (תקנה 64(ה)) .
11. הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח (תקנה 85(א)(4)).
12. הובלת מטען החורג ממידות הרכב (תקנות 85(ד)(1), 85(ה)(3)).
13. הובלת מכולה בניגוד לתקנות (תקנות 85א(ו)(1), 85א(ו)(3), 85א(ו)(4).
14. חריגה משעות הנהיגה המותרות (תקנה 168).
15. נהיגה ברכב שנמסרה לגביו הודעת אי שימוש (תקנה 308).
16. נהיגה ללא טכנוגרף תקין (תקנה 364ד(ב)).
17. נהיגה ללא מגביל מהירות תקין (תקנה 364ה(ג)).

עבירות המקנות 6 נקודות חובה:

1. נהיגה ללא רשיון רכב (סעיף 2 לפקודת התעבורה).
2. נהיגה בקלות ראש (סעיף 62(2) לפקודת התעבורה).
3. נהיגה לא זהירה (תקנה 21(ג)).
4. נהג שאינו חגור בחגורת בטיחות (תקנה 83ב(א)) .
5. הסעת ילד ללא מושב בטיחות מתאים (תקנה 83א).
6. אי ציות לתמרור "אין כניסה" (תקנה 22(א)) .
7. אי ציות לתמרור האוסר עקיפה (תקנה 22(א)).
8. נסיעה בכיוון המנוגד לאמור בתמרור (חץ המצויר על פני הכביש גם הוא בגדר תמרור). תקנות 22(א) ו- 36(ד)).
9. אי ציות להוראתו או איתותו של שוטר או פקח עירוני (תקנות 23(א)(1), 23(א)(2)).
10. נהיגה תוך חוסר שליטה ברכב (תקנות 26(4), 27(ג)).
11. נהיגה שלא בכביש, למעט כלי רכב דו גלגלי (תקנה 33(א)).
12. נהיגה תוך חציית קו הפרדה רצוף (תקנה 36(ג)).
13. נהיגה שלא בצד ימין של הדרך (תקנות 35, 46(א)).
14. נהיגה בכיוון הנגדי בכביש חד- סטרי (תקנה 37).
15. נהיגת מכונה ניידת או טרקטורון בניגוד לתקנות (תקנות 39א(א), 39א(ג), 39א(ז), 39ג(א)).
16. עקיפה לפני מעבר חציה או בצומת (תקנות 47(ה)(3), 47(ה)(4)).
17. רכב מעל 4 טון העוקף שלא כדין רכב עוקף (תקנה 47(ח)).
18. אי מתן זכות קדימה לרכב מימין; לרכב ממול בפניה שמאלה; לרכב שבדרך הסלולה; לרכב הנע בכביש; לרכב שבא מנגד; אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה; כניסה למסלול תנועה תוך סיכון (תקנות 64(א)(1), 64(א)(2), 64(א)(3), 64(ב)(1), 64(ב)(2), 66, 68).
19. כניסה לצומת או למפגש מסילת ברזל כשאין אפשרות להמשין בנסיעה (למשל, כניסה לצומת לא פנוי). (תקנה 65).
20. הובלת מטען בתפזורת שלא כראוי (תקנות 85(א)(6), 86(1), 86(2), 86(3)).
21. הפרשת חומרים הפוגעים בבטיחות (תקנה 155).

עבירות המקנות 4 נקודות חובה:

1. אי עצירה בתמרור "עצור" (תקנה 22(א)).
2. הפרעה לתנועה או עיכובה (תקנה 21(ב)(3)).
3. נסיעה שלא כדין במעגל תנועה (שלא מימינו או מבלי לתת זכות קדימה לרכב החוצה) (תקנה 22(א)).
4. שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית (תקנה 28(ב)).
5. כניסת רכב מסחרי לצומת שלא מהנתיב הימני (תקנה 36(ה)).
6. נסיעה אחורנית תוך סיכון או פגיעה (תקנה 45).
7. עקיפה מימין או עקיפה אחרי תמרור המודיע על מפגש מסילת ברזל (תקנה 47(א)).
8. עיכוב התנועה, אי ירידה לשוליים כשהדבר נדרש (תקנות 48(ב) ו- 48(ג)).
9. אוטובוס החוצה מפגש מסילת ברזל כשהאזור איננו סלול באספלט (תקנה 57).
10. אי מתן אפשרות להולך רגל לחצות בבטחה (תקנה 67(א)).
11. הובלת מטען שלא בבטיחות ואינו מאובטח (תקנה 85(א)(3)).
12. הובלת מטען המגביל את שדה הראייה (תקנה 85(א)(2)(ב)).
13. אי מתן זכות קדימה לרכב בטחון (תקנה 93(א)(1((.
14. נהיגת רכב תפעולי שלא באזור שנקבע (תקנה 95ד).
15. נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש (תקנות 96, 97(ד), 99(א)(1), 99(א)(2), 99(א)(3), 101 ו- 103).

עבירות המקנות 2 נקודות חובה:

1. נהיגה כאשר הנוסע איננו חגור, אך הנהג חגור (תקנה 83ב(א)).
2. נהיגה על מדרכה שלא לשם חצייתה (תקנה 38(א)).
3. גרירת רכב שלא בבטיחות (תקנה 90(ו)).
4. גרירת מכונה ניידת שלא כדין (תקנה 91(א)).
5. גרירת גרור או נתמך שלא כדין (תקנה 91(ב)).
6. גרירת רכב מנועי ברכב שאינו מתאים (תקנה 91(ג)).
7. גרירה של יותר מגרור אחד ללא היתר מתאים (תקנה 91(ו)).
8. גרירה באופנוע ללא היתר (תקנה 91(ז)).
9. נסיעה ללא הפעלת אורות כנדרש (תקנות 97(א), 97(ב) ו- 97(ג)).

תשלום דו"ח מסוג ברירת משפט כמוהו כהרשעה בדין. על כן, טרם תשלום הדו"ח יש להתייעץ עם עו"ד המתמחה בדיני תעבורה על מנת לבחון בקשה להישפט לצורך ביטול הדו"ח או לחילופין ביטול נקודות החובה.
נהג אשר כבר צבר 36 נקודות או יותר בתוך תקופת הצבירה, יקבל הודעה בדבר פסילת רשיונו. בתוך 30 יום מהמצאת ההודעה הנהג רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי ולבקש שימוע בעניינו. במקרה כזה מועד תחילת ריצוי הפסילה ידחה ב- 45 ימים, במהלכם הנהג יזומן לשימוע לפני פסילת רישיון נהיגה.
כאשר נהג יצבור 36 נקודות נוספות או יותר בתקופת הצבירה, יקבל הודעה בדבר פסילת רישיונו, כאמור, למשך 9 חודשים, גם כאן רשאי הנהג לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים ולבקש שיערך שימוע בעניינו, גם במקרה זה תדחה הפסילה והנהג יוזמן לשימוע לפני פסילת רישיון נהיגה.

קישורים ומאמרים רלוונטים

1. רישום לקורסים – עמל נהיגה נכונה
2. בירור מצב נקודות – אתר משרד הרשוי
3. שיטת הניקוד החדשה – פורטל השירותים המשפטיים
4. שיטת הניקוד – אתר מאקו

התליית רישיון נהיגה
מאמרים נוספים באותו נושא:
השאירו פרטים ונחזור בהקדם:
דילוג לתוכן