נהיגה תחת השפעת סמים

עבירת נהיגה תחת השפעת סמים נאכפת במספרים גדולים יותר ויותר משנה לשנה, גורמי האכיפה, בתי המשפט והמחוקק מייחסים חומרה גבוהה במיוחד לעבירה זו אשר על פי ההערכות המשטרה גורמת לתאונות דרכים רבות עם נפגעים.

כאשר מוגש כתב אישום בגין "נהיגה תחת השפעת סמים" הוא מוגש למעשה בגין "נהיגה בשכרות".
בעוד שביחס לנהיגה בשכרות שמקורה באלכוהול קיימת חזקת שכרות בחוק, רף ריכוז אלכוהול שמעבר לו האדם יחשב לשיכור, ביחס לשכרות שמקורה בסמים המחוקק לא נקט באותה דרך. לכאורה, על פי לשון החוק, ניתן להבין כי די בעצם המצאות שרידי סם בגופו של הנהג בשעת הנהיגה בכדי להרשיעו בעבירה.

חשד סביר

בדיקת שתן לאיתור סמים הינה למעשה, מבחינה חוקית, חיפוש לכל דבר ועניין וככזה על השוטר להצטייד בחשד סביר על מנת לדרוש מנהג בדיקת שתן, כלומר על התביעה המשטרתית להוכיח לבית המשפט כי היה קיים לשוטר חשד סביר לביצוע עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים.
הוכחת החשד הסביר יכולה לבוא לידי ביטוי בכמה וכמה אופנים, בין היתר, במידע מודיעיני, התנהגות מחשידה של הנהג, כמו כן, לאחרונה ניתן פסק דין הקובע כי אף זריקת חומר החשוד כסם מחלון הרכב מהווה חשד סביר לצורך דרישה לבדיקת שתן לצורך איתור סמים.
למעשה המצב אשר נוצר בחוק הוא כי על מנת להרשיע אדם בעבירה לפי סעיף 62(3) לפקודת התעבורה, אשר לצידה חובת פסילת רשיון נהיגה של שנתיים לפחות, די בהוכחה האובייקטיבית של הימצאות הסם בגופו של הנהג, בלא צורך להוכיח כי הנהג היה תחת השפעת הסם בעת נהיגתו.
בפסק דין ארוך ומנומק בפרשת בן-חיים הגדיר מחדש בית המשפט העליון את זכויות החשודים והרחיב את מסגרות ההגנה עליהם. הורחבה הסמכות של בתי המשפט להורות על פסילתן של ראיות שהושגו באמצעים פסולים. נקבע, בין השאר, כי עצם העובדה ששוטר פועל לשם הגשמת מטרותיו ולקידום האינטרס הציבורי כמובן, אינה מכשירה את חריגת השוטר מסמכויותיו.
בסיכומו של עניין קבע בית המשפט העליון כי במקרים בהם התגלה בפני בית המשפט כי כתב האישום נולד בחטא, מבלי שהתקיים היסוד הבסיסי הדרוש לדרישת נטילת הדגימה, קרי קיומו של "חשד סביר", ניתן לדרוש את ביטול האישום או זיכויו של הנהג על ידי בית המשפט שדן בתיק.
בנוסף לנושא החשד הסביר, על השוטרים לבצע עבודתם על פי החוק ונהלי המשטרה, משום שנהלים אלו מחייבים ומבטיחים כי התוצאה שהתקבלה מדגימת השתן הינה תוצאה מהימנה המשקפת את המציאות ואת כמות הסם בגופו של הנהג.

לא למיותר לציין כי משאין סעיף ספציפי לעבירה של נהיגה תחת השפעת סמים ולמעשה הנהג מואשם ב"נהיגה בשכרות" שהרי בצד סעיף עבירה זה קיימת חובת פסילת רישיון נהיגה של שנתיים לפחות.

קישורים ומאמרים רלוונטיים

1. סמים ונהיגה – גליון 12 מחודש יוני 2012 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
2. איזה עונשים מצפים לכם – אור ירוק

מאמרים נוספים באותו נושא:
השאירו פרטים ונחזור בהקדם:
דילוג לתוכן