fbpx

פיצוי בגין כאב וסבל בתאונת דרכים

בדרך כלל, הנזק העיקרי הנגרם מתאונת דרכים הוא הנזק הפיזי. אולם לצידו ישנו ראש נזק נוסף של כאב וסבל, אשר גם בגינו יכול הנפגע לקבל פיצוי כספי. הוכחת הנזק עשויה להיות מורכבת למדי משאין המדובר בנזק פיזי הנראה לעין. על כן, יש חשיבות מרובה לליווי משפטי מקצועי של עו"ד מנוסה בתחום תאונות דרכים, אשר יפעל לקבלת הפיצוי המירבי עבור הנפגע.

כאב וסבל בתאונת דרכים

בשונה מהנזק הפיזי העוסק בפגיעות גופניות עקב תאונת דרכים, כאב וסבל הוא נזק שענייננו בהתמודדות רגשית עם השלכות התאונה. לעיתים הדבר בא לידי ביטוי במצבי רוח ירודים עד כדי דיכאון, לעיתים בחשש לצאת מן הבית ולשוב לשגרת החיים. במקרים אחרים הנפגע מפתח חרדות שונות, לרבות חשש מנהיגה ועוד. מדובר בקשיים משמעותיים אשר יכולים לפגוע באופן ממשי ביכולת התפקודית, לא פחות מהנזקים הגופניים של תאונת דרכים. לכן, ניתן לקבל פיצוי גם בגין הנזק הנפשי, כאשר זה ייקבע על פי שלושה פרמטרים, כפי שנסביר להלן.

הגורם המפצה על הנזק הנפשי בעקבות תאונת דרכים, כמו על הנזק הפיזי, הוא חברת הביטוח, אשר יכולה ליצור קשיים רבים בדרך אל הפיצוי. בשל היותה גוף כלכלי, היא תנסה לאתר נימוקים לדחיית התביעה או לתשלום סכום פיצוי נמוך מזה לו זכאי הנפגע. על כן, חשוב כי הנפגע לא יעמוד לבדו מול המערכת על כל משאביה, אלא יהיה מיוצג על ידי עורך דין מומחה. הוא ינהל בשם הנפגע משא ומתן מול חברת הביטוח על סכום הפיצוי ובהעדר הסכמה, ייצג את הנפגע בהליך המשפטי עד לקבלת התוצאה האופטימאלית.

הפרמטרים לקביעת הפיצוי

ישנה נוסחה קבועה לחישוב הפיצוי בגין כאב וסבל בשל תאונת דרכים. נוסחה זו כוללת שלושה פרמטרים אותם יש לשקלל וכך ייקבע סכום הפיצוי אשר יקבל הנפגע. הפרמטר הראשון הוא גילו של הנפגע, כאשר מעל גיל 30 מקזזים מהסכום שיקבע 1% עבור כל שנה. הפרמטר השני הוא מספר ימי האשפוז להם נזקק הנפגע, כאשר עבור כל יום אשפוז ישולמו 340 ₪. הנתון השלישי הוא אחוז הנכות.

חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 מגביל את סכום הפיצוי הבלתי ממוני אשר עומד כיום על סך מקסימאלי של 170,000 ₪. אחוז הנכות יהיה נגזרת ממנו והוא ישוקלל עם שני הנתונים האחרים. על מנת שהפיצוי שישולם לנפגע אכן ישקף בצורה הטובה ביותר את היקף הנזק שנגרם לו, יש לבסס היטב את התביעה באמצעות מסמכים רפואיים מתאימים ועל כך חשיבותו הרבה של הייצוג המשפטי.

 פנייה לעורך דין מומחה

נזק נפשי כתוצאה מתאונת דרכים יכול לפגוע מאוד באיכות החיים, לא פחות מן הנזק הפיזי ולעיתים אף יותר מכך. לכן, מאפשר החוק לנפגעי תאונות דרכים לקבל פיצוי לא רק בגין הנזק הפיזי שנגרם להם, אלא גם בשל כאב וסבל, אשר יכול לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות. בשני המקרים מוטל על הנפגע להוכיח את היקף הנכות שנגרם לו על מנת לקבל את הפיצוי המירבי, אשר בעניין זה הנו מוגבל כאמור, לסכום תקרה של 170,000 ₪.

הוכחת הנזק הנפשי עשויה להוות אתגר גדול משום שאין רואים אותה כפי שרואים נזק פיזי. כדי שהנפגע יזכה בפיצוי המגיע לו, הוא זקוק לעורך דין תאונות דרכים אשר יילחם עבורו מול המערכת הבירוקרטית והמשפטית. עורך הדין ינהל את התביעה מול חברת הביטוח ויעשה כל שניתן כדי להשיג עבור הנפגע את הפיצוי הגבוה ביותר עבור כל הנזקים שנגרמו לו, הפיזי והנפשי כאחד.

 

פיצוי בגין כאב וסבל בתאונת דרכים

מעוניינים שאצור עמכם קשר?