fbpx

תאונות אופנוע

כל תאונת דרכים עלולה להוביל לנזקים פיזיים חמורים, אך כאשר מדובר על תאונות אופנוע, פוטנציאל הנזק אף גדול יותר. רוכב האופנוע חשוף מאוד לסביבה ועל כן פגיע יותר מנהג רכב.  ואכן, חלק ניכר מתאונות אופנוע גורמות לפגיעות חמורות לרוכב. חשוב לדעת, כי מי שנפגע בתאונת דרכים, זכאי לפיצוי כספי בגין נזקי הגוף שנגרמו לו וזאת ללא קשר לשאלת האחריות לתאונה.

קבלת פיצוי כספי בשל תאונת אופנוע

בעל רכב בישראל, לרבות מי שבבעלותו אופנוע, חייב להיות מבוטח בביטוח חובה. פוליסה זו מיועדת להוות כיסוי לנזקי גוף במקרה של תאונת דרכים. על כן, בעת תאונת אופנוע, אם נגרמו לרוכב פגיעות פיזיות, הוא יהיה זכאי לפיצוי בגין נזקיו, רק אם יש לו ביטוח כאמור. נציין כי בהתאם להוראות חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975, הזכאות לפיצוי בגין נזקי גוף אינה תלויה בשאלה האם הנפגע אשם בתאונה או אם לאו.

זאת להבדיל מנזקי רכוש. היה ונגרם לאופנוע עצמו נזק כתוצאה מן התאונה והרוכב מבקש לקבל פיצוי בגינו, אז נכנס לתמונה נושא האחריות וזכאותו לפיצוי תלויה בכך שיוכיח כי התאונה אינה באשמתו. על מנת לקבל את הפיצויים המגיעים לו, רוכב האופנוע יגיש תביעה לחברת הביטוח המבטחת אותו בביטוח חובה. בשל חשיבותו הכלכלית של הפיצוי ומורכבות הליך התביעה, מומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין תאונות אופנוע.  

כיצד נקבע גובה הפיצוי?

פיצוי כספי בגין נזקי גוף בתאונת אופנוע כולל רכיבים שונים בהתאם לנסיבות המקרה. לרוב מדובר בשני ראשי נזק עיקריים, האחד הוא הפסדי שכר. כאשר הנפגע אינו יכול לשוב לעבודתו, באופן מלא או חלקי בעקבות התאונה, הוא זכאי לקבל פיצוי בגין אובדן כושר עבודה. זה מתבסס על אחוזי הנכות שנקבעו לו ועל רמת הכנסתו לפני הפגיעה. ככל שהנפגע צעיר יותר, הפיצוי עשוי להיות גבוה יותר משום שיש הפסדי שכר לעתיד לאורך שנים רבות.

ראש הנזק השני עניינו בהוצאות הרפואיות שנדרש להן הנפגע כמו למשל תרופות, טיפולים, רכישת ציוד רפואי ועוד. כמו כן, ישנם מצבים בהם זקוק הנפגע לעזרת צד ג' והוצאות ניידות בשל הפגיעה,  גם עלויות אלו נכללות במסגרת סכום הפיצוי שניתן לקבל. חשוב לציין, כי בתאונות דרכים ניתן לקבל פיצוי כספי לא רק בגין הנזקים הפיזיים אלא גם בגין נזק נפשי של עוגמת נפש או כאב וסבל, המחושב על פי נוסחה המשקללת את אחוז הנכות, מספר ימי האשפוז של הנפגע וגילו.

 עורך דין תאונות אופנוע

לצורך קבלת הפיצוי המקסימאלי ובזמן הקצר ביותר, מומלץ לנפגעי תאונות אופנוע לפנות לייצוג משפטי מקצועי. אמנם, הנפגע רשאי לנהל את הליך התביעה מול חברת הביטוח באופן עצמאי. אולם המציאות מלמדת כי ללא המומחיות המשפטית והניסיון מול גורם זה, יש סיכוי רב כי התביעה תידחה. לחילופין, רוכב האופנוע יקבל הצעה לסכום פיצוי שאינו משקף את היקף הנזק שנגרם לו. לעומת זאת, כאשר עורך דין מומחה מטפל בתביעה, גדל באופן משמעותי הסיכוי לזכות במלוא הפיצוי שניתן לקבל בנסיבות העניין.

בעת הפגישה עם עורך הדין, יתאר בפניו הנפגע את השתלשלות האירועים ויציג לו את כל המסמכים שבידיו. על הנפגע לשמור על כל התיעוד הרפואי מקרות התאונה ומדובר בין היתר בממצאי בדיקות, הפניות, סיכומי ביקור ועוד. כמו כן, יש להקפיד לשמור על כל הקבלות על מנת להוכיח את הוצאות הנפגע, החל מתרופות שרכש וכלה בהוצאות נסיעה. על בסיס תיאור המקרה והמסמכים שהוצגו לו, יוכל עורך הדין להעריך את היקף הפיצוי שהנפגע זכאי לו, לתכנן את האסטרטגיה המשפטית ולהתחיל בטיפול בתיק. 

 

 

 

 

 

 

תאונות אופנוע

תאונות אופנוע

מעוניינים שאצור עמכם קשר?