fbpx

תאונות פגע וברח

ככלל, כאשר מתרחשת תאונת דרכים, יכול הנפגע להגיש תביעה לפיצוי בגין נזקי גוף לחברה המבטחת את הרכב המעורב. לא כך בעת תאונת פגע וברח, אז הנהג נמלט מן הזירה וזהותו אינה ידועה. כדי לא להותיר נפגעים אלו ללא פיצוי כספי, הוקם תאגיד קרנית המשלם את הפיצוי לנפגעים במקום הגוף המבטח. לשם הכנת תביעה מבוססת עם כל המסמכים הדרושים, אשר תגדיל את הסיכוי לקבלת הפיצוי המירבי, כדאי להסתייע בעו"ד המתמחה בתאונות דרכים.

מהי תאונת פגע וברח?

כאשר נהג היה מעורב בתאונה, בה אדם אחר נפגע או שיש סיכוי סביר כי נפגע, ולמרות זאת בחר לעזוב את המקום מבלי לבדוק אם יש צורך בעזרה רפואית, זוהי תאונת פגע וברח. הסיבה להתנהגות זו יכולה להיות רצון להתחמק מעונש, שכן תאונות אלו קורות בדרך כלל בשל נהיגה במהירות מופרזת או נהיגה בשכרות. אז מבין הנהג כי מלבד אישום בגין עבירת תעבורה, הוא עלול למצוא את עצמו תחת כתב אישום פלילי בשל פגיעה באדם אחר. אז הוא מחליט להימלט מן הזירה ולהותיר את הנפגע לגורלו. לצד זאת, ישנם מקרים של נהגים  אשר עוזבים את זירת התאונה מתוך הלם מהסיטואציה ולא מחוסר אכפתיות או זלזול בחוק.

חשוב לדעת כי כך או כך, הפקרת אדם לאחר תאונה היא עבירה פלילית ועל כן הנהג חשוף לכתב אישום אם ייתפס. בד בבד, פוגע הנהג בזכותו של הנפגע בתאונה לקחת את פרטי הפוליסה שלו  ולהגיש תביעה נגד חברת הביטוח של הנהג כדי לקבל פיצוי בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונה. כפי שנראה להלן, תאגיד קרנית קם בדיוק למטרה זו והוא זה המשלם את הפיצוי הכספי לנפגעי תאונות דרכים בהעדר גוף מבטח שבאפשרותם לתבוע.

פיצוי כספי לנפגעי תאונות דרכים

תאונות דרכים הפכו בימינו לעניין שגרתי, כמעט יומיומי ולמרבה הצער, הן גורמות לנזק רב, לגוף ולרכוש. דיני הנזיקין בישראל ביקשו להבטיח כי כל אדם אשר נפגע פגיעה פיזית בתאונת דרכים יפוצה ויוכל אפוא לקבל את הטיפול הרפואי לו הוא זקוק כדי להחלים וכן, פיצוי כספי עבור אובדן כושר עבודה על מנת שיוכל להתקיים. זכות זו מקורה בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה-1975 אשר קיבל את השם חוק הפלת"ד.

הפיצוי בגין נזקי גוף ישולם על ידי חברת הביטוח המבטחת את הרכב בו שהה הנהג או הנוסע בעת התאונה ואם מדובר בהולך רגל, חברת הביטוח של הרכב אשר פגע בו. אולם, בתאונת פגע וברח, אין ברשות הנפגע את פרטי הנהג ולכן נמנעת ממנו האפשרות להגיש תביעה לגורם המבטח. במצב זה, על הנפגע לפנות לעו"ד לתאונות דרכים אשר יגיש בשמו תביעה לתאגיד קרנית.

מהי קרנית?

זהו תאגיד סטטוטורי אשר הוקם מכוחו של חוק הפלת"ד. תפקידו הוא לפצות בגין נזקי גוף נפגעי תאונות דרכים אשר אינם יכולים לתבוע גוף מבטח אחר, בין היתר בשל תאונת פגע וברח כאמור. במסגרתה, נמלט הנהג ממקום התאונה ופרטיו אינם ידועים לנפגע. הפיצוי הכספי ניתן בין היתר בגין הוצאות רפואיות, הפסדי השתכרות, הוצאות ניידות, עזרת צד ג' ועוד, הכל בכפוף להגשת תביעה מסודרת בצירוף הראיות המתאימות, לרבות מסמכים רפואיים וקבלות המעידות על הוצאות שהוציא הנפגע ועוד עתיד להוציא.

נדגיש, כי הפיצוי המשולם לנפגעי תאונות דרכים על ידי תאגיד קרנית הוא בגין נזקי גוף בלבד ואין הוא כולל נזקי רכוש. הנפגע יכול להגיש את התביעה לבדו אולם הסתייעות בעורך דין מומחה תגדיל באופן ניכר את הסיכויים להצלחת התביעה וקבלת הפיצוי המירבי המגיע לנפגע. משכך, מומלץ למסור את הטיפול בנושא זה לעורך דין.

תאונת פגע וברח

תאונות פגע וברח

מעוניינים שאצור עמכם קשר?