fbpx

החשש לתבוע מעסיק לאחר תאונת עבודה

החשש לתבוע מעסיק לאחר תאונת עבודה

הדילמה העומדת בפני עובדים רבים שעוברים תאונת עבודה באם לתבוע ואם לאו את המעסיק היא מוכרת וידועה.
האם עלי לתבוע את המעסיק על מנת לממש זכויות ואולי להסתכן באובדן מקום העבודה – או לוותר מתוך אותו חשש ולשמור על מקור פרנסתם.
בפועל, ברוב המקרים העובד שנפגע אינו לוקח בחשבון כי למעסיק יש חברת ביטוח פרטית.
קיים גם יחס בין חברות הביטוח הפרטיות והמוסד לביטוח לאומי.
למעשה ברובם הכמעט מוחלט של המקרים המעסיק אינו נפגע מעובד המבקש לממש זכויות ולכן אין כל טעם לוויתור על התביעה.

תאונת עבודה וההשלכות על המעסיק

כשעובד נפגע במקום עבודתו, אותו עובד עשוי להיות זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי ובמקרים מסויימים העובד עשוי להיות זכאי לפיצוי מהמעסיק.
ברוב המקרים העובד יהיה זכאי לפיצוי גם מהמוסד לביטוח לאומי וגם מהמעסיק כאשר הביטוח הלאומי והמעסיק יתקזזו ביניהם.

תביעה כנגד המעסיק

לצורך תביעה כנגד המעסיק על העובד להוכיח שהמעסיק התרשל ובכך גרם לנזק שנגרם לעובד בקשר סיבתי.
כמו כל ההליכים המשפטיים גם הליך זה הינו מורכב ודורש מחשבה באשר לחובות המעסיק מבחינה משפטית וכן התנהלות המעסיק בנוגע לתאונה.
מעסיקים רבים רוכשים פוליסות ביטוח שונות על מנת לבטח את עצמם מפני מקרים בהם יידרשו לשלם כספים לעובדים שנפגעו.
כמובן שמעסיק שלא רכש פוליסת ביטוח מתאימה ישלם את הפיצוי בגין הנזק בעצמו, וכמובן שתביעה משפטית מצד העובד כנגד המעסיק שאינו מבוטח תעיב על מערכת היחסים בין הצדדים.
תביעת רשלנות של עובד שנפגע במקום עבודתו כנגד המעסיק הן חלק בסיסי מזכויות העובד.

תביעה כנגד המוסד לביטוח לאומי

תביעות בגין תאונת עבודה כנגד הביטוח הלאומי לא דורשות הוכחת רכיב התרשלות מצד המעסיק אלא אך ורק הצורך להוכיח כי העובד נפגע במהלך עבודתו.

החשש של המעסיק בתאונות עבודה

החשש של המעסיקים נובע מהצורך לציין את נסיבות הפגיעה.
המעסיק חושש שציון נסיבות הפגיעה תחשוף אותו לתביעת רשלנות.
ולכן יש להיעזר בעורך דין לנזקי גוף על מנת לבחון את רצונות הצדדים, לצורך התנהלות בדרך אופטימלית לטובת מיצוי הזכויות של העובד שנפגע.

לתבוע מעסיק לאחר תאונת עבודה

החשש לתבוע מעסיק לאחר תאונת עבודה

מעוניינים שאצור עמכם קשר?